Citykerk Het Steiger Rotterdam

Beheercommissie

Beheercommissie van de locatie Het Steiger
De beheercomissie draagt, in opdracht van het Johannesbestuur, zorg voor het (dagelijks) bestuur van het kerkgebouw en vergadert regelmatig.
De beheerscommissie bestaat uit onderstaande leden:

Pieter-Jaap Sprenger Pieter-Jaap Sprenger
Penningmeester


 
Ria Mientjes Ria Mientjes
Coördinator vrijwilligers
Verhuur
Pastoraatsgroep
 
es-w Wim van Es
Bouw- en onderhoud


 
tan-ss Siok Swan Tan
notuliste