Citykerk Het Steiger Rotterdam

Koorgebed

De paters Dominicanen houden koorgebed in de Mariakapel van Het Steiger. Iedereen die wil kan deelnemen aan deze Lauden en Vespers. Er wordt ongeveer twintig minuten gebeden, gedankt, in wisselzang gezongen en geluisterd naar een tekst. Voor ieder die een kort moment van bezinning nodig heeft; van harte welkom!

Het koorgebed - het brevier - wordt van oudsher gebeden in kloosters en communiteiten. In grote kloosters wordt het gezongen, in kleine gezegd. Van 's ochtends tot 's avonds worden kloosterlingen geroepen om samen te komen in de kapel. Dit ritme onderbreekt het doen en laten van monniken en brengt in herinnering aan wie zij hun leven en dat van anderen hebben toegewijd. Het koorgebed is één van hun belangrijke taken. Psalmen, stilte en een Bijbeltekst zijn onderdelen van het koorgebed.


Wanneer: Ma - Za  08.30 uur ingang-hang
               Ma - Do  19.30 uur
               (niet op feestdagen)

Waar
Locatie:    Het Steiger ingang Hang
Straat:     Hang 18
Postcode: 3011 GG
Stad:       Rotterdam