rondleiding-banner
Citykerk Het Steiger Rotterdam

Welkom!

( Klik op een afbeelding voor een vergroting )

01openstaande deurenWelkom bij deze virtuele rondleiding in Citykerk Het Steiger Sint Dominicus. Op tal van momenten komen mensen in deze kerk samen: om te bidden, te vieren, op zoek naar God en ontmoeting met anderen.
In deze uitleg met foto’s geven we u een indruk van de rijkdom van onze kerk. Uiteraard zijn onze vrijwilligers, als de kerk geopend is, graag bereid u meer te vertellen.

De kerk en haar gemeenschap
De voorganger van deze kerk stond aan de overzijde van het water, aan Het Steiger; vandaar de benaming van de kerk. Deze oude kerk werd door het bombardement van 14 mei 1940 volledig verwoest.
De huidige kerk werd op 14 mei 1960 ingewijd door Monseigneur Martinus Jansen. Het ontwerp is van Kraaijvanger Architecten Rotterdam met Chris Knol als uitvoerend architect.
Deze kerk was toevertrouwd aan de Dominicanen die al sinds de 14e eeuw in de stad aanwezig zijn. Sinds 2014 maakt de gemeenschap van het Steiger deel uit van de grotere Johannesparochie.

Rondleiding
02 overzicht kerkplein

 

mapsiconDeze rondleiding begint op het kerkplein.
U staat op het kerkplein en kijkt richting
        de kerk.

03 convent

 

 

Links ziet u het convent Petrus van Verona. Hier wonen paters Dominicanen.
04 wapen Dominicanen

 

 

Op de muur ziet u het wapen van de Dominicanen: Laudare, Benedicere, Predicare – Vereren, Zegenen, Prediken.
05 ijzeren deur

 

Links van de huidige hoofdingang, iets naar achteren, ziet u een prachtige deur gemaakt van ijzer en staal, oorspronkelijk bedoeld als deur waardoor de dopelingen buiten de kerk om naar de achterliggende doopkapel konden gaan. Nu niet meer als zodanig in gebruik.
06 hoeksteen van de kerk

 

Links naast de houten deuren bevindt zich op de hoek, de hoeksteen van de kerk. Deze is als eerste steen gelegd op 2 mei 1959 met de tekst: ‘Wie op Hem zijn geloof bouwt, wordt niet teleurgesteld’ (1 Petrus 2).
07b Dominicus07a mozaiek Jezus

 

 

Links en rechts van de grote deuren zijn twee mozaïeken (Theo Mols) aangebracht: Dominicus en Jezus.
08 fries voorgevel
Op de fries (bovenlijst) van de voorgevel staan de domini canes, de honden van de Heer (Pim van Moorsel en Albert Termote). De Dominicanen brengen de schapen naar de veilige schaapsstal. De stokjes tussen de schapen en de honden stellen de deuren van de schaapskooi voor.
09b fries klokkentoren_3

 

Rechts ziet u de klokkentoren met vogels op de fries; de klokken (Maria, Dominicus, Ludovicus Bertrandus) van het Steiger zijn qua klank afgestemd op de klokken van de Laurenskerk.

mapsiconNa deze blik op de buitenkant van de kerk is het tijd om naar binnen te gaan. Gaat u mee?
We gaan de kerk binnen door de zijingang rechts.
Direct na binnenkomst neemt u de rechterdeur en komt u in de Mariakapel.


10b Mariabeeld_2

 

Hier vindt u het beeld Maria, beschermvrouwe van de stad Rotterdam (Gerard Heman). Maria beschermt de stad onder haar wijde mantel. Dit beeld is geschonken door binnenschippers. Daarom zien we Maria vanaf de Maas. Te zien zijn o.a. de Euromast, Het Witte Huis, de toren van de Laurenskerk, de molen De Noord en de Maastunnel.

mapsiconWe verlaten de Mariakapel.


11 de kraai

 

In het halletje ziet u rechts naast de buitendeur een mozaïek (Theo Mols). Het is een verbeelding van de naam van het architectenbureau Kraaijvanger: de kraai wordt gevangen.

mapsiconWe gaan nu de grote kerk binnen. Als u met uw rug naar de glazen deuren staat vervolgen we onze uitleg.


18a altaar

 

Achter het altaar bevindt zich een lege muur: de lege ruimte verbeeldt de Onafbeeldbare. God laat zich ervaren zonder afbeelding. Straks kunt u het altaar van dichtbij bekijken.
Als u omhoog kijkt ziet u net onder het plafond een strook licht. De architect heeft het dak net even opgetild!

mapsiconWe lopen verder langs de rechterkant van de kerkzaal.


14a biechtstoel de verloren zoon14b biechtstoel verzoeningOp de biechtstoelen staan twee mozaïeken (Theo Mols):
rechts de vreugdevolle verwelkoming van de verloren zoon;
links het vieren van de verzoening.
15 wijdingssteen_bew
Er bevinden zich op diverse plaatsen op de muren van de kerk wijdingsstenen: op deze 12 plaatsen is de kerk gewijd. Het is een verbeelding van de 12 poorten van Jeruzalem met de namen van de 12 apostelen (niet Judas maar Mattias), gesierd door bergkristallen facetten met daarachter een folie met de kleur van edelstenen, zoals de poorten van Jeruzalem ook met edelstenen waren versierd.
16 beeld H. Johannes

 

Onder het orgel staat een houten beeld van de Heilige Johannes de Evangelist (Omer Gielliet). Hij is voorgesteld als een adelaar, met een prachtige vleugel en een ascetisch gelaat.
17 orgel

 

Het orgel (Jos H. Vermeulen) is elektro-pneumatisch, zonder zwelkast. Bijzonder is de plaatsing tegen de rechter zijmuur. Opvallend zijn ook de twee vooruitstekende bazuinen. Het telt 29 registers. De speeltafel met twee manualen en pedaal staat daar schuin onder. Zo is er, bij de begeleiding tijdens vieringen, direct contact mogelijk tussen organist en aanwezigen.
18c kruisbeeld Lam Gods18c kruisbeeld Christus
Het grote altaar is gemaakt van Namens hardsteen; op het altaar een kruisbeeld (Jan Noyens) met aan de ene zijde het lichaam van Christus en aan de andere zijde het Lam Gods.
19 raam het Nieuwe Jeruzalem

 

Het zijraam (Berend Hendriks) naast het orgel stelt het nieuwe Jeruzalem voor, gemaakt in glas-in-beton. Herkent u Amsterdam, het nieuwe Mokum?

20-raam-exodus_2

 

U staat nu in het midden van de grote kerkzaal en draait zich om richting de grote glas-in-betonramen aan de voorzijde van de kerk:
U ziet De Exodus (Berend Hendriks). Het is de Uittocht van het volk Israël uit Egypte. In het midden een muur van water. Israël trekt door de Rode Zee naar het beloofde land. Links ziet u de rivier de Jordaan.  Van rechts naar links is de beweging van de opgaande tot de ondergaande zon aangegeven.
Het raam doet een appèl op ons mee te trekken, een leven lang.

mapsiconWe lopen vanaf de altaartrappen de kloostergang in.


21 kruisjes

 

Aan uw rechterhand ziet u de kruisjes hangen met de namen van de overledenen.

Hiernaast ziet u een iconostase van 7 iconen. In de orthodoxe kerken is dit de wand die de gelovigen van het heilige der heilige afschermt. Deze iconostase is opgebouwd rond Christus, als Pantocrator, de albeheerser. De drie middelste iconen vormen een eenheid met Deïsis in het midden. Maria en Johannes vertegenwoordigen alle vrouwen en mannen. Zij richten hun smeekgebed tot Christus.

22d icoon Gabriel_uitgesnedenl22e icoon Heronimusl_uitgesneden22b icoon Maria_uitgesneden22a Christus_uitgesneden22c icoon Johannes_uitgesneden22g icoon Helena_uitgesneden22f icoon Michael_uitgesneden

Links is de engel Gabriel en de heilige Hieronimus.
Rechts de heilige Helena en de engel Michael.

23 binnentuin

 

Aan uw linkerhand ziet u de binnentuin, een oase van rust.

mapsiconWe verlaten de kloostergang door de deur rechts en gaan naar de dagkerk.

24 dagkerk_2

 

Deze ruimte, was oorspronkelijk direct verbonden met de grote kerkzaal. Hier worden de door-de-weekse vieringen gehouden. Ook komen er mensen bijeen voor lezingen, bijeenkomsten en vergaderingen.

De glas-in-beton-ramen (wederom van Berend Hendriks) verbeelden van links naar rechts: de zondeval, de uitdrijving uit het paradijs en struweel.

25a raam zondeval25b raam uitdrijvingl25c raam sturweel

In de sacristie bevindt zich een raam verbeeldend de levensboom.

25d raam levensboom

mapsiconWe verlaten de dagkerk en komen via de achteruitgang in de 1e Nieuwstraathof en lopen naar de achterkant van de kerk.


26 kleine toren

 

De kleinste van de twee torens van de kerk herbergt de angelusklok.
27b Paulusbeeld

 

Op de achterzijde van de kerk ziet u het Paulusbeeld: door de genade ben ik wie ik ben (Jan Vlasblom).
In de volksmond ook wel Mouwmouw genoemd.

mapsiconWe keren via de achteringang terug naar de kloostergang en vervolgen onze rondleiding.


28_15e-statie_uitgesneden

 

Vijftien bronzen kruiswegstaties. (Jan Noyens) Traditioneel zijn er 14 staties. De 15e statie toont Jezus die ten hemel vaart.

Bekijk hier de gehele kruisweg

29 logo

 

In de reliekschrijn, rechts, staat het logo (Corrie Ammerlaan) van de fusieparochie H. Johannes, met elkaar op vleugels gaan. Het verbeeldt onze vier geloofsgemeenschappen, ieder met haar eigen kleur. Zij, vormen samen één parochie. Iedereen put uit dezelfde boodschap.
30 beeld van zwerfhout

 

Daarnaast hangt een houten beeld, gemaakt van zwerfhout (Omer Gielliet). Je kunt er Christus in zien, met Johannes en Maria Magdalena. Maar ook: jezelf, met geliefden, teder, verbonden, universeel, tijdloos.
31a doopkapel_1

 

Links in de gang bevindt zich de doopkapel: de doopvont (Jan Noyens) verbeeldt de doop van Jezus in de Jordaan. De vijver, die hierop aansluit, staat dan ook symbool voor deze rivier.
32 wandkleed

 

Op het wandkleed (zr. Bertha o.p.) staan verschillende legendes uit de geschiedenis van de Dominicanen afgebeeld. Een beschrijving hangt ernaast.
33 beeld H. Joseph

 

U komt als laatste achterin de kerk bij het Josephbeeld (Albert Termote). Dit expressieve beeld toont Joseph als timmerman (havenarbeider) samen met zijn Zoon.

Hiermee komt een einde aan deze rondleiding.


 

Fotografie: Wil Musters-Rijnders.

 
Bekijk fotoseries uit Het Steiger Français English

Jeugd & JongerenNOOD telefoon

Jeugd & Jongeren

 
Vaste vieringen en gebeden

Zo 10.30 Viering (zie Agenda)
Di 12.45 Middagviering
Wo 12.45 Eucharistieviering
Vr 19.30 Taizégebed in Paradijskerk
Za 11.30 Rozenkransgebed
Za 12.45 Viering (zie Agenda)

Agenda