De 15 kruiswegstaties
Citykerk Het Steiger Rotterdam

De 8ste Statie

Jezus troost de wenende vrouwen

“Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden.” (Lucas 23,27)

Ze zijn ontzet, ze zijn er kapot van. Al die jaren hebben ze hem gevolgd op Zijn tochten door het land. Hij heeft zoveel verteld. Wat hebben ze veel van Hem geleerd. Wat is hun leven sindsdien veranderd. Ze hebben samen gegeten, ze hebben zich zo verbonden gevoeld met Hem, en met die drommen mensen, die hetzelfde beleefden.

Ze hebben gezien, hoe Hij vrouwen en mannen kon genezen, weer rechtop zette; hoe hij iedereen wist te inspireren met Zijn woorden; je kreeg nieuwe ruimte, om vrij te ademen.

Ze zagen hem in triomf Jeruzalem binnen gaan, kort geleden. Nu zien ze Hem strompelen en zwoegen, met het kruis op zijn gegeselde rug. Hij staat bij hen stil, spreekt hen aan.

Hij denkt aan hun moeilijke levens, aan alles wat hen kan gebeuren in deze tijd van bezetting, “Huil maar niet om Mij,” zegt Hij. “Blijf bij jezelf, denk aan je kinderen, denk aan je toekomst.”

Dan zegent Hij hen. Ga met God.

Kruiswegstatie 8: Jezus ontmoet de vrouwenGod, Wees met Uw troost en kracht
bij al die mensen, die iemand verliezen aan de dood,
die een leeg gat voor zich zien.
Help hen open te staan voor de liefdevolle nabijheid van hun naasten,
opdat zij de toekomst weer tegemoet durven treden.
Wees bij de mensen die troost bieden,
die de moed hebben dicht in de buurt te blijven van hen, die rouwen.
Geef hun kracht en geduld om te spreken en te luisteren.
Amen.
 

 


Naar 7de Statie
Naar 9de Statie 
Bekijk fotoseries uit Het Steiger Français English

Jeugd & JongerenNOOD telefoon

Jeugd & Jongeren

 
Vaste vieringen en gebeden

Zo 10.30 Viering (zie Agenda)
Di 12.45 Middagviering
Wo 12.45 Eucharistieviering
Vr 19.30 Taizégebed in Paradijskerk
Za 11.30 Rozenkransgebed
Za 12.45 Viering (zie Agenda)

Agenda