De 15 kruiswegstaties
Citykerk Het Steiger Rotterdam

De 5de Statie

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen

“De soldaten dwongen een voorbijganger, die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen.” (Marcus 15, 21)

Zo schiet het natuurlijk niet op. Een man wordt uit de menigte gegrist: ”He, jij daar, meehelpen! Opschieten!” Simon is zijn naam, van Sjema: luisteren, verhoren. Wat kan hij anders doen dan gehoor geven aan het bevel, dat hem gegeven wordt? Heeft hij soms een keus? Daar heeft hij de balk al op zijn schouder, daar voegt hij zich al in de moeizame gang van de veroordeelde.

Gaandeweg vergroeien zijn benen met die van Hem, torst hij het hout als in een omarming.

Hij kan de man voor hem niet in het gezicht zien, maar diens afgewende gelaat raakt hem dieper dan ogen ooit zouden kunnen. Zo worden onder dezelfde last twee lichamen en twee zielen een.

Kruiswegstatie 5: Simon helpt JezusGod, die wij barmhartig noemen,
overal ter wereld gaan mensen door de knieën,
terwijl anderen aan de zijlijn staan.
Maar er zijn er ook die dit niet kunnen aanzien
en andermans lasten helpen dragen.
Geef hen kracht en uithoudingsvermogen
en geef ons de moed om hen na te volgen,
Amen.
Naar 4de Statie
Naar 6de Statie