De 15 kruiswegstaties
Citykerk Het Steiger Rotterdam

De 3de Statie

Jezus valt voor het eerst

“Sta op, neem je bed op en loop.”

Waar zou de man gebleven zijn, die Hij met deze woorden de kracht in zijn benen terug gaf? Stel je voor,dat die man tussen de opeengepakte mensenmassa staat en moet toezien, hoe zijn geneesheer van toen zelf niet meer op zijn voeten kan staan.

Wat een gezichtsverlies zal dat zijn.

Hoewel, er zullen vast velen staan toe te kijken, die ooit door Hem van hun ziekte of kwaal werden verlost. Waar is in godsnaam de kracht gebleven, die Hij ooit bezat om mensen op te richten? Weggelekt tussen de straatstenen – Zijn handen tasten ernaar, maar vinden slechts stof.

Kruiswegstatie 3: Jezus valt voor de eerste maalGod, die wij onze helper noemen, 
Soms gaan mensen op hun gezicht,
Door eigen schuld of door die van anderen.
Dat zij zich niet verslagen voelen,
maar genezen van wat hen verlamt.
En voer ook ons, als wij zonder uitzicht zijn,
terug naar Uw weg, de weg ten leven.
Amen.Naar 2de Statie
Naar 4de Statie