De 15 kruiswegstaties
Citykerk Het Steiger Rotterdam

De 1ste Statie

Jezus wordt ter dood veroordeeld

“Toen droeg Pilatus Jezus aan de hogepriester over om hem te laten kruisigen” (Johannes 19,16)

“Oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt”, hield Jezus ooit zijn leerlingen voor. Wel, daar staat Hij dan, wachtend op zijn vonnis. Achterover leunend op zijn machtszetel ziet de rechter de beklaagde aan, onaangedaan. Voor hem staat , zo zou je kunnen zeggen, de onschuld in eigen persoon. Hij weet het, maar kijkt er wel voor uit, zijn vingers eraan te branden. In plaats daarvan koelt hij ze in wat hijzelf onschuld noemt: iets om mee te spelen, iets wat als water door je vingers glipt. Weloverwogen neemt hij een loopje met de onschuld, vertroebelt en bevuilt haar. “Ik vind geen schuld in Hem, maar als jullie Hem schuldig achten, kruisig Hem dan zelf maar.” Wat kan hij anders zeggen dan dit: zoek het zelf maar uit! Hij verschuilt zich achter zijn oordeel dat geen oordeel is – voor de beklaagde maakt het geen verschil.

Kruiswegstatie 1: Jezus wordt ter dood veroordeeldGod, die wij rechtvaardig noemen,
op ontelbare wijzen wordt dag aan dag
de onschuld bezoedeld, vernederd, veroordeeld.
Roep in herinnering het beeld van uw mens,
geboren in Adam maar geschonden geraakt,
tot het werd herschapen in Jezus Christus,
die niemand oordeelt,
maar elk van ons liefheeft,
AmenNaar 2de Statie

 
Bekijk fotoseries uit Het Steiger Français English

Jeugd & JongerenNOOD telefoon

Jeugd & Jongeren

 
Vaste vieringen en gebeden

Zo 10.30 Viering (zie Agenda)
Di 12.45 Middagviering
Wo 12.45 Eucharistieviering
Vr 19.30 Taizégebed in Paradijskerk
Za 11.30 Rozenkransgebed
Za 12.45 Viering (zie Agenda)

Agenda