De 15 kruiswegstaties
Citykerk Het Steiger Rotterdam

De 14de Statie

Jezus wordt in het graf gelegd

“Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf, dat hij voor zichzelf had laten uithouwen.” (Matteus 28, 59)

Met liefde en zorg wordt Hij omringd, door hen die Hem het meest nabij zijn. Ze balsemen Zijn lichaam, met mirre, wat Hij als pasgeborene ontving als een geschenk.

Hij wordt in doeken gewikkeld, zoals ook gebeurde na Zijn geboorte in die stal te Bethlehem. Zijn dierbaren beseffen, het is voorbij. Hij is er niet meer. Ze plaatsen een grote, zware steen voor het graf, alsof ze definitief een punt zetten achter dit bewogen leven.

Het wordt doodstil.

Kruiswegstatie 14: Jezus wordt in het graf gelegdGod, die wij de Eeuwige noemen,
Wij bidden voor allen die hun geliefden omringen,
naast hen blijven tot over de dood heen,
hen koesteren en eren.
Help ons te beseffen, dat de dood het einde niet is,
dat de steen wordt weggerold,
dat het licht zich altijd weer een weg baant door alle duisternis.
In dat vertrouwen, met dat verlangen
vervolgen wij nu onze eigen levensweg.
Amen.

 Naar de 13de Statie
Naar de 15de Statie

 
Bekijk fotoseries uit Het Steiger Français English

Jeugd & JongerenNOOD telefoon

Jeugd & Jongeren

 
Vaste vieringen en gebeden

Zo 10.30 Viering (zie Agenda)
Di 12.45 Middagviering
Wo 12.45 Eucharistieviering
Vr 19.30 Taizégebed in Paradijskerk
Za 11.30 Rozenkransgebed
Za 12.45 Viering (zie Agenda)

Agenda