De 15 kruiswegstaties
Citykerk Het Steiger Rotterdam

De 12de Statie

Jezus sterft aan het kruis

“….Het is volbracht...” Hij boog het hoofd en gaf de geest. (Johannes 19, 30)

Misschien leeft in de omstanders nog de hoop op een wonder, een ommekeer, Hij heeft wel meer dingen laten zien, die niemand kan begrijpen. En het kan toch niet waar zijn, dat deze mens, die volop in het leven stond, dat juist Hij…….Maar er gebeurt geen wonder. Hij spreekt nog enkele woorden, woorden die verwondering wekken. Hij vraagt Zijn Vader God om vergeving, voor diegenen, die Hem dit hebben aangedaan. “Want ze weten niet wat ze doen”, zegt Hij. Het is ze niet aan te rekenen, ze weten niet beter.

“Het is volbracht”, zijn Zijn laatste woorden (in het evangelie van Johannes).

Zijn taak hier op aarde is voltooid; alles is gezegd, gedaan. Hij buigt Zijn hoofd… Hij is dood.

Die paar mensen die Hem niet verlaten hebben, daar bovenop de berg, zien het gebeuren. Zijn moeder, de vrouwen, Zijn meest geliefde leerling Johannes. Het wordt donker, zegt het verhaal. En het voorhangsel in de tempel scheurt doormidden.

Zijn dierbaren voelen zich ook verscheurd van verdriet, van machteloosheid. Alles doet pijn.

Kruiswegstatie 12: Jezus sterft aan het kruisGod, die wij Barmhartige noemen,
Uw Zoon Jezus sterft,
als een kwetsbaar, vergankelijk mens.
Kwetsbaar en vergankelijk zijn ook wij.
Geef, dat dorheid en dood ons niet beheersen.
Maak, dat we steeds meer leven in Uw licht,
verbonden met Uw liefde en barmhartigheid,
waaraan Jezus trouw bleef,
tot op het einde.
Amen.

 Naar 11de Statie
Naar 13de Statie

 
Bekijk fotoseries uit Het Steiger Français English

Jeugd & JongerenNOOD telefoon

Jeugd & Jongeren

 
Vaste vieringen en gebeden

Zo 10.30 Viering (zie Agenda)
Di 12.45 Middagviering
Wo 12.45 Eucharistieviering
Vr 19.30 Taizégebed in Paradijskerk
Za 11.30 Rozenkransgebed
Za 12.45 Viering (zie Agenda)

Agenda