De 15 kruiswegstaties
Citykerk Het Steiger Rotterdam

De 11de Statie

Jezus wordt aan het kruis genageld

“Ze kruisigden Hem…”  (Marcus 15, 24)

Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen.”

Wie ter wereld zou bij het zien van dit alles nog op die uitnodiging willen ingaan? Gelooft deze vertrapte, tot op het bot vernederde mens zelf nog in die woorden? Iemand volgen, wiens levensweg het kruis als eindpunt heeft, is er een doodlopender weg denkbaar?

Wat kan hierna nog volgen?

Zo dadelijk zal Hij worden opgericht, zo dadelijk zullen de laatste woorden klinken van Hem, die zo gewend is aan het toespreken van mensenmenigten:

“Het is volbracht.”

Een zucht van verlichting, maar zonder uitzicht.

Kruiswegstatie 11: Jezus wordt aan het kruis genageldGod, die wij onze bevrijder noemen,
ontelbare mensen vinden in onze wereld de dood,
naar lichaam of naar ziel.
Zo vaak lijkt de uiterste grens bereikt,
lijkt het leven voor eens en al het onderspit te delven.
Leer ons verder te zien en verder te gaan dan het kruis,
en help ons de dood te overwinnen.
Amen.

 
Naar de 10de Statie
Naar de 12de Statie