De 15 kruiswegstaties
Citykerk Het Steiger Rotterdam

De 10de Statie

Jezus wordt ontkleed

“De soldaten verdeelden Zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen.”
(Lucas 23, 34)

Ontluistering, vernedering, als ze Hem van Zijn kleren ontdoen, de bedekking van Zijn lichaam. Er wordt met Hem gedaan, gespeeld, gespot.

Er is niemand, die dit kan tegenhouden. De wonden, de striemen zijn zichtbaar. Niets is nu meer verhuld, alleen Zijn gedachten kan Hij nog verbergen. Wat denkt Hij op dit moment?

Kan Hij nog denken? Ziet Hij, wat ze doen met Zijn kleding, ziet Hij ze dobbelen om Zijn jas?

Naakt kwam Hij ter wereld. Naakt gaat hij Zijn laatste uren in.

Kruiswegstatie 10: Jezus wordt ontkleedGod van liefde,
Wij bidden voor alle slachtoffers
van grote en kleine vernederingen.
Mensen die beroofd worden van hun waardigheid,
door pesterij, misbruik, dwang.
Dat zij zich toch gedragen weten door U,
gesterkt door uw liefde.
Amen.

 

Naar de 9de Statie
Naar de 11de Statie