Citykerk Het Steiger Rotterdam

Basiscursus Katholiek geloven

Deze cursus is bestemd voor:

- mensen die katholiek willen worden;

- katholieken die wel gedoopt zijn maar nog geen andere sacramenten (Vormsel, Communie) hebben ontvangen;

- katholieken die zich graag systematisch in hun geloof willen verdiepen.

De cursus wordt jaarlijks gegeven en begint met het meevieren van de eucharistieviering van Aswoensdag in de kathedraal. Er zijn vervolgens 10 maandelijkse bijeenkomsten op de derde donderdag van de maand.

De kosten voor deze cursus bedragen € 25.-.

Belangstelling?

Wie belangstelling heeft voor de volgende cursus kan zich bij het secretariaat opgeven.