Oproepen
Citykerk Het Steiger Rotterdam

Oecumenisch convenant


Beste mede parochianen,

Dinsdag 9 oktober was er een bijeenkomst met onze convenantpartners. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Laurenskerk, Maaskant Open Grenzen, de Bergsingelkerk, het bestuur van de Johannesparochie en het pastoraal team.

We zijn uit elkaar gegaan met de opdracht om in overleg te treden met de lokale gemeenschappen om te zoeken naar concrete mogelijkheden om de oecumene in onze stad te versterken op diaconaal, catechetisch en vierend terrein (samen dienen, samen leren, samen bidden).

De intentie is om in januari 2019 een vernieuwd convenant te onderteken waarbij heel nadrukkelijk ook nog andere kerken bij betrokken kunnen zijn.

Tegelijkertijd hebben we gezamenlijk moeten constateren dat het vieren van het avondmaal in deze kerk niet langer wenselijk is. Met ingang van januari 2019 komt de convenantzondag te vervallen.

Gezamenlijk weten we dat dit besluit voor de eigen achterban maar ook daarbuiten gevoelens van teleurstelling oproept. Tegelijkertijd is het een uitdaging om de oecumene in onze stad in de breedte te versterken.

Eind november is weer een bijeenkomst met onze partners waarbij verzamelde nieuwe initiatieven besproken zullen worden.

Pastor Rob Lijesen

 
Bekijk fotoseries uit Het Steiger Français English

Jeugd & JongerenNOOD telefoon

Jeugd & Jongeren

 
Vaste vieringen en gebeden

Zo 10.30 Viering (zie Agenda)
Di 12.45 Middagviering
Wo 12.45 Eucharistieviering
Vr 19.30 Taizégebed in Paradijskerk
Za 11.30 Rozenkransgebed
Za 12.45 Viering (zie Agenda)

Agenda