Oproepen
Citykerk Het Steiger Rotterdam

adventsactie-2017Straatkinderen van de straat in Rwanda

 


De Adventsactie van dit jaar staat in het teken van straatkinderen in Rwanda. Kigali, Rwanda, gericht op hun re-integratie.

In 1990 werd een begin gemaakt met dit project, door het echtpaar Cyprien en Daphrose Rugamba, naar wie het centrum ook is genoemd: Cecydar (Centre Cyprien et Daphrose Rugamba). Zij waren de eerste verantwoordelijken van de Gemeenschap Emmanuel in Rwanda en zijn tijdens de genocide van 1994 vermoord.

Na een onderbreking in 1994 heeft het centrum zich verder ontwikkeld. Waren het in die tijd vooral kinderen die door de genocide wees waren geworden, nu zijn het met name kinderen uit zeer arme en gebroken gezinnen die door het centrum worden opgevangen. De geschiedenis van elk van deze kinderen is uniek. Sommigen komen uit Kigali zelf. Anderen hebben kilometerslange wegen afgelegd om hun geluk te zoeken in de hoofdstad. Daar aangekomen wacht er echter  een allesbehalve makkelijk bestaan: veel kinderen komen terecht in de criminaliteit, komen in aanraking met drugs of worden seksueel misbruikt.

Het centrum Cecydar is ervan overtuigd dat een gezin de beste plaats is voor een kind om op te groeien. Met alle middelen streeft men ernaar, de straatkinderen zo spoedig mogelijk te re-integreren in een gezinsomgeving.

U begrijpt, ondersteuning is van harte welkom. Gun deze kinderen een nieuwe toekomst, een nieuw leven, een nieuw begin.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL95 INGB 0000 502 807 t.n.v. giften en speciale acties-Parochie H. Johannes ovv Adventsactie 2017, Rwanda. Of in de adventsbox achterin de kerk doneren.

2e Adventszondag

Bij iedere actie die wij in de adventstijd en tijdens de vasten ondersteunen gaat gedegen onderzoek vooraf. Op die manier weten we dat de projecten kans van slagen hebben, betrouwbaar zijn en financieel OK. Ook dit jaar kunnen we er op vertrouwen dat ons geld goed besteed wordt.

Het centrum voor straatkinderen CECYDAR is door UNICEF een voorbeeldproject voor Rwanda genoemd. Het National Com¬mittee for Children in Rwanda is ook onder de indruk van het werk. De voorzitster, Mw. Dr. Claudine Uwe¬ra Kanyamanza, psychologe, heeft het centrum zelf bezocht en noemde het een goed gespecialiseerd en georga¬niseerd centrum, dat ook gevraagd wordt om advies aan vergelijkbare or¬ganisaties te geven.

Het centrum dat de straatkinderen opvangt bestaat al sinds 1990. Jaarlijks worden er zo’n 120 kinderen opgevangen. Het percentage kinderen dat terug gaat naar het eigen gezin of naar een pleeggezin is 80%. In 2017 wordt het aantal opgenomen kinderen uitgebreid naar 180 per jaar.

Om re-integratie in een gezin meer kans van slagen te geven wordt de hulp aan gezinnen van straatkinderen uitgebreid. Honderd gezinnen krijgen financiële hulp, bijvoorbeeld voor medische zorg, het starten van een kleine onderneming/winkel, het kopen van kleinvee of het bouwen van een nieuwe hut. Tenslotte krijgen ouders vorming aangeboden. Ze leren bijvoorbeeld wat hun rechten en verantwoordelijkheden zijn, maar ook hoe ze met weinig middelen een project kunnen starten dat geld oplevert.

Om ervoor te zorgen dat het project niet volledig afhankelijk blijft van giften, beschikt CECYDAR over een stuk landbouwgrond. Door deze grond goed te beheren kan de organisatie ook zelf geld verdienen. In 2015 is een grote kippenstal gebouwd en vanwege de grote vraag naar eieren is vorig jaar een tweede stal voor legkippen gebouwd. Ook zijn een boomkwekerij, groentevelden, kassen en een champignonkwekerij aangelegd. Vorig jaar heeft het land voor het eerst volledig geproduceerd, met goede opbrengsten. Om de producten nog beter te kunnen verkopen wordt een kleine winkel bij de ingang van het centrum gebouwd.

3e Adventszondag

De straatkinderen in Kigali, Rwanda, leven om uiteenlopende redenen niet thuis. Als ze geluk hebben worden ze geraakt door de verhalen, liefdevolle aandacht en uitstraling van de mensen van centrum CECYDAR die de straat op gaan om hen te vinden. In het centrum vinden ze al een beter thuis dan op straat. Het doel van CECYDAR is om de jongens weer naar hun eigen huis te brengen, en het gezin te helpen om samen de toekomst aan te kunnen. Soms gaat dat niet. Zoals bij Olivier. Maar er is altijd een oplossing.

Het verhaal van Olivier begint met problemen binnen het gezin. Zijn vader is aan de drank. Een jaar geleden is de vader van Olivier hertrouwd met een vrouw die Olivier niet accepteerde. Zodoende belandde hij op straat. Na een klein half jaar in het centrum te zijn geweest, woont hij nu bij zijn oma (van vaders kant), samen met een nichtje. Het centrum heeft hem een geit en een kip gegeven zodat hij binnen het gezin een taak heeft en een kleine bijdrage kan leveren aan het levensonderhoud door de melk van de geit en de eieren van de kip.

Hij is met hulp van het centrum op een school gekomen, maar daar heeft hij het niet zo naar zijn zin. Zijn niveau is nogal laag en hij zit met veel jongere kinderen in de klas. Bij een huisbezoek door CECYDAR  wordt daarom besloten om voor hem een plaats op een beroepsopleiding te organiseren.

4e Adventszondag

Alweer de laatste Advent èn Kerstavond op één dag. Voor de laatste keer staan we stil bij de opvang van straatkinderen in Kigali, Rwanda. De afgelopen weken heb ik u verteld over het opvangcentrum CECYDAR. Onder andere over Father Antoine, die voetbalt met de soms nog heel jonge, jongens. Dat ze hun zorgen aan hem toevertrouwen. Dat ze zijn zegen willen ontvangen. Voor deze straatjongens is dat niet vanzelfsprekend, vertrouwen. Vertrouwen in anderen, vertrouwen op de toekomst. En toch lukt dat, met heel veel geloof, hoop en liefde van de mensen van het centrum.

Mag ik u een laatste keer vragen om een bijdrage? U kunt er op vertrouwen dat het goed besteed wordt. Aan de toekomst van de kinderen. Dat is toch een mooie gedachte, deze Kerst.

Steun het geweldige werk van CECYDAR, help de straatkinderen aan een goed thuis, een huis waar ze welkom zijn.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL95 INGB 0000 502 807 t.n.v. giften en speciale acties-Parochie H. Johannes ovv Adventsactie 2017, Rwanda. Of in de adventsbox achterin de kerk doneren.

 
Bekijk fotoseries uit Het Steiger Français English

Jeugd & JongerenNOOD telefoon

Jeugd & Jongeren

 
Vaste vieringen en gebeden

Zo 10.30 Viering (zie Agenda)
Di 12.45 Middagviering
Wo 12.45 Eucharistieviering
Vr 19.30 Taizégebed in Paradijskerk
Za 11.30 Rozenkransgebed
Za 12.45 Viering (zie Agenda)

Agenda